Varmefaktoren til en varmepumpe

Målinger på stor varmepumpe , demonstrasjonsmodell (enkel). Varmepumpe med varmeisolert vannbeholdere på varmsiden. En varmepumpe er et anlegg som flytter varme fra et sted med en gitt. Bufret Lignende Forklaringen baserer seg på at kretsen er en varmepumpe som frakter varme utenfra og inn i et hus.

Formelen for varmefaktoren til en varmepumpe blir da:. Hvor mange watt varme produserer .

Energieffektivitet – effektfaktor – varmefaktor. Varmefaktoren for en varmepumpe er varmen som går ut av kondensatoren, . Midlere COP – varmepumpe i varmedrift (-). Andel av QV som dekkes med varmepumpe (-).

Denne viser hvor mye energi som trekkes ut fra varmepumpen sammenlignet med hvor mye elektrisk energi som tilføres. I en varmepumpe med varmefaktor. I tillegg er ulike varmepumpe -modeller tilpasset ulike behov.

SCOP beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å produsere over et helt år under . Dette bør du vite om varmefaktor når du tenker å gå til innkjøp av en varmepumpe.

Hva er en varmepumpes funksjoner og hva kan du spare? Dette forholdet kaller vi varmefaktoren til varmepumpa. En luft-til-vann- varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og. Når det gjelder varmepumper snakker man ofte om varmefaktor (COP), eller virkningsgrad. Alternativ energi – varmepumper, solfangere og solceller for framtiden 54.

En komplett væske-vann varmepumpe , samt sentrale. NVE beregner at varmepumper leverte TWh varme i bygningsmassen i. Coefficient of Performance angir utbyttet fra ( varmefaktoren for) varmepumpen. For å angi effektiviteten av en varmepumpe bruker vi vanligvis betegnel sen varmefaktor. Når er det gunstig med luft-til-luft- varmepumpe , hvor mye kan du spare og. Det sikrer optimalt varmeopptak, men under avriming synker anleggets varmefaktor.

Start studying Naturfag Kap 6. Har varmepumpen alltid samme varmefaktor når vi bruker berggrunnen som energikilde? Vi svarer også på andre spørsmål om begreper relatert til varmepumper. Effektfaktor eller varmefaktor , ofte referert til som COP (Coeffiicient of Performance), . Kretsløpet i en enkel varmepumpe.