Enova luft til luft varmepumpe

Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Luft-til-luft – varmepumpe. Naturen er full av energi. Den ligger lagret i bergveggen og i sjøvannet, og finnes i lufta du puster inn og i bakken under skosålen din.

Med en luft -til-vann- varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Med det nye enovatilskuddet kan du få inntil 30.

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder. I veilederen spesifiseres . Enova gir ikke lenger støtte til luft-til-luft – varmepumper , siden det markedet, ifølge Bjerkaker, går av seg selv når etter at Enova ga støtte her . Du kan få tilskudd til å bytte til varmepumper av ulike slag. Både bergvarme- ( væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova.

De siste årene har imidlertid en del boligeiere investert i mer . Du kan for eksempel få tilskudd hvis du skal ha en luft til vann- varmepumpe. Enova -tilskudd kan potensielt gjøre din varmepumpe -investering.

Benytt deg av Enovatilskuddet ved kjøp av luft -vann varmepumpe. Få et tilbud i dag fra våre fagfolk på et Enova -støttet tiltak. Nå dobler statsforetaket Enova støttebeløpet for å få utskiftingen til å gå. Bytter du ut parafin- eller oljekamin med en luft-til-luft – varmepumpe , . Enova vil kun gi støtte til varmepumpene som forteller hvor mye energi du sparer.

Luft – luft – varmepumper er for lengst tatt ut av støtteordningene. Kostnaden til disse varmeløsningene inngår ikke i beregningen for hvor mye du kan få . Men du får altså ikke støtte til luft-til-luft – varmepumper. Enova har støttet det tidligere, mens etterspørselen var lav og prisene høye. Omlag halvparten av norske eneboliger har varmepumper , de fleste er luft – luft. Derfor råder Enova alle som kjøper en slik varmepumpe om å sørge for å få.

Den vanligste typen er luft til luft – varmepumpe , som henter varme fra utelufta og avgir. Enova gir støtte til installasjon av luft til vann- varmepumper og vann til . Enova støtter i dag luft -vann og væske-vann varmepumper i støttetilbud både til profesjonelle aktører og private husholdninger. Ved kjøp av luft til luft varmepumpe gir ikke Enova tilskudd. Tilskuddet førte til at luft til luft.

Fujitsu luft-til-luft – varmepumpe er et slikt tiltak. En luft-til-luft – varmepumpe støttes ikke fra Enova , MEN det er ingen regel uten unntak.

Husk at du kan søke støtte fra Enova for kjøp og installasjon av luft -til-vann- varmepumpe. Les mer om hvordan du kan søke støtte lengre ned i saken. Invester i en væske-vann varmepumpe , et energivalg som er godt å leve med.

ENOVA og opp til lavere oppvarmingsutgifter.